International Conference

International Conference

“KEY ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE, EDUCATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PERIOD OF DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN"
International Scientific and Practical Conference

On the 24th and 25th of May, 2024, Namangan city
S.No Name of the Candidate Designation & University  Department  Mail ID Title 
1 Djalolova D.F.,
Saidov J.A.
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, dotsent Texnika fanlari djalolova1979@mail.ru.  MA’LUMOTLAR BAZASI ASOSIDA VIRTUAL MODELLARNI TANLASH
2 Мамаджанов.А.М
Хомидов.И.О
ТДТУ, т.ф.д., профессор, ТДТУ  , доктарант. Texnika fanlari   РДБ ДАСТГОХЛАРИНИ ХАТОЛИКЛАРИНИ ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ ВА МЕТОДЛАРИ
3 Usmanjanova N. Sh Namangan davlat universiteti o’qituvchisi Texnika fanlari nigorausmanjanova@gmail.com C++ DASTURLASH TILIDA FUNKSIYA HOSIL QILISH
4 Султанов Ж.Б.1,
Ережепов К.К.2,
Нарзуллаев И.С.3
1Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Тошкент, Ўзбекистон
2Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали, Нукус, Ўзбекистон
Texnika fanlari e_keulimjay@mail.ru ТАСВИР УЧУН ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР
5 Жалелова М.М.1, Нарзуллаев И.С.2, Самижонов А.Н.2, Самижонов Б.Н.3 “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистон
2Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Тошкент, Ўзбекистон
3Сежонг Университети, Жанубий Корея
Texnika fanlari jalelova97@mail.ru ХААР ВА ДОБЕШИ ВЕЙВЛЕТ-АЛМАШТИРИШЛАРИ
6
Маматов Н.С.1,
Ниёзматова Н.А.2,
Жалелова М.М.3
1“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистон Texnika fanlari m_narzullo@mail.ru,
n_niyozmatova@mail.ru,
jalelova97@mail.ru
БИОЛОГИК ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР
7 Маматов Н.С.1,
 Ережепов К.К.1, Самижонов А.Н.1
1“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистон Texnika fanlari m_narzullo@mail.ru,
e_keulimjay@mail.ru,
an_samijonov@mail.ru
ЮЗ ТАСВИРИ БЕЛГИЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ МУАММОСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ
 
8 Жалелов Р.М. Мирзо-Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети,Тошкент, Ўзбекистон Texnika fanlari   ЧУҚУР ЎҚИТИШ МОДЕЛЛАРИ АСОСИДА ТРАНСПОРТ ОҚИМИНИ БАШОРАТЛАШ
9 Azibaev A. G Lecturer, Turan International University Texnika fanlari   Application of Machine Learning Algorithms on Economical Processes
10 MULDANOV F. R,
BERDIQULOV O. R
Jizzax politexnika instituti   Texnika fanlari fayzimuldanov@mail.ru SHAXS YUZ TASVIRINING  HAQIQIYLIGINI TASDIQLASH USLUBLARI
11 D.I.Hamzayev, S.M.Abduraxmonov, “Farg’onaazot” AJ, yetakchi muxandisi tarmoq ma’muri,
Farg’ona politexnika instituti.
Texnika fanlari loed666@gmail.com RFID-TIZIMI VA UNI ISHLASH PRINSPI
12 Мухамедиева Д. Т
Васиева Д. Д
Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан Texnika fanlari dilnoz134@rambler.ru КВАНТОВЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
13 Мухамедиева Д. Т Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан Texnika fanlari dilnoz134@rambler.ru РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ
14 Мухамедиева Д. Т
Турғунова Н. М
Рауфова М. Х
Нажмиддинов А. С
Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан Texnika fanlari dilnoz134@rambler.ru РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
15 Султанов Ж.Б.1,
Ережепов К.К.2,
Нарзуллаев И.С.1
1Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Тошкент, Ўзбекистон
2Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали, Нукус, Ўзбекистон
Texnika fanlari e_keulimjay@mail.ru ТАСВИР УЧУН ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР
16 Мухамедиева Д. Т
Васиева Д. Д
Собиров Р. А
Нажмиддинов А. С
Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан Texnika fanlari dilnoz134@rambler.ru  ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТА
17 Kurbonova M. Y Namangan Viloyati  Turan International Unversitetining biologiya fani o‘qituvchisi. Tabiiy fanlar   BIOLOGIYAN  FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDAJANISH  USULLARI.
18 Mirzayev E. S
Haydarova M. Sh
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti,
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, magistranti.  
Tabiiy fanlar   QUDUQ STVOLINING  MUSTAHKAMLIGINI USHLAB TURISH UCHUN INGIBIRLANGAN BURG‘ILASH ERITMALARINI QO‘LLASH  VA UNI ASOSLASH 
19 Henry Leonash. P1,
 Dr.Bindu M.R2,
Dr. Prakash.A3,
Keerthana.R4
1Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

2Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
3Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

4Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
 
Tabiiy fanlar henryleonashjp@gmail.com Navigating the Global Migration Crisis of Climate Change
20 Эргашева М. А
Тухтабоев С
Наманганский государственный университет, доцент кафедры Физики
Наманганский государственный университет, магистр кафедры Физики.
Tabiiy fanlar   ЛАЗЕР В МЕДИЦИНЕ.
21 Рахимов А. А
Салимов Н. А
University of Business and Science Университеti катта ўқитувчиси, (PhD)
Наманган давлат университети, экология ва иқлимшунослик кафедраси магистранти
Tabiiy fanlar   АҲОЛИ ПУНКТЛАРИДА СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК МОНИТОРИНГИ
22 Fayzullaev M. M
Yuldasheva M.V,
Yarlixabova  S. S.
Guliston davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar va san’atshunoslik kafedrasi o‘qituvchisi
Guliston davlat pedagogika instituti , Ijtimoiy fanlar va san’atshunoslik kafedrasi
1-bosqich talabasi
Tabiiy fanlar  fayzullayevmanas@gmail.com ZOMIN OʻRMON XOʻJALIGI HUDUDIDAGI IQLIMNING  OʻZIGA XOS JIHATLARI
23 Карабаева М. И
Акмалхонова М. И
Ферганский политехнический институт, ул. Ферганская, 86, Фергана, 150107 (Узбекистан)
Ферганский политехнический институт, ул. Ферганская, 86, Фергана, 150107 (Узбекистан)
Tabiiy fanlar muslimaxon1990@mail.ru АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АКТИВНЫХ УГЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
24 Mirzayev E. S Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, dotsenti Tabiiy fanlar   PAST BOSIMLI QATLAMLARNI BURG‘ILASHDA QO‘LLANILADIGAN YENGILLASHTIRILGAN BURG‘ILASH ERITMALARINING QO‘LLANILISHINI ASOSLASH
25 Tõxtaxõjayeva Muxtasarxon Yaxyoxon qizi
Abdusamiyev Dilmurod Abdug‘ani o'g‘li
Namangan davlat universiteti Pedagogika fakulteti Ijtimoiy ish yõnalishi 2- bosqich talabasi
Turan international university dotsent v. b.
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Pedagogika fanlari   ZOʻRLIK ISHLATISHDAN JABR KOʻRGAN XOTIN-QIZLARNI REABILITATSIYA QILISHDA IJTIMOIY HAMKORLIK
26 Jalilova X. F. 1-kurs tayanch doktorantura talabasi
Namangan Davlat Universiteti
Pedagogika tarixi va nazariyasi kafedrasi
Pedagogika fanlari K1238869@gmail.com THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN LEARNING ENGLISH 
27 I.T. Azimov
N.I.Mirzaeva
M.I.Toshpulatova
Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti
Низомий номидаги ТДПУ мустақил тадқиқотчиси
Nizomiy nomidagi TDPU talabasi
Pedagogika fanlari   БИОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА O‘QUVCHILARNING TADBIRKORLIK KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH  
28 Ahmedova S. S. “Turan international university” universiteti Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrasi o`qituvchisi Pedagogika fanlari akhmedova@tiu-edu.uz Boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxsiyatini shakllantirish.
29 Usmanova E.Z. “Turan International University” psixologi Pedagogika fanlari   OILADA FARZAND TARBIYASIDA “GENDIR TENGLIK”NING AHAMIYATI
30 Jumaboyev N. X. Turan International University Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrasi o`qituvchisi Pedagogika fanlari   INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOLGAN BOLALARNI IJTIMOIYLASHUVIDA OʻZBEK XALQ OʻYINLARINI AHAMYATI
31 Jalilova X. F. Namangan State University  Department of History and Theory of Pedagogy    Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor M. Boltayeva Pedagogika fanlari   THE ROLE OF WOMEN SCIENTISTS IN THE EDUCATION OF THE FUTURE GENERATION. 
32 Nazirov A. Turan International University universiteti  Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrasi katta o`qituvchisi Pedagogika fanlari   Kichik maktab yoshidagi o`quvchilarni o`quv jarayonida mehnatsevarlikni tarbiyalash
33 Nurullayeva O’. E International University   Gumanitar fanlar va pedagogika fakulteti    o’qituvchisi Pedagogika fanlari   TALIM-TARBIYA JARAYONIDA PEDAGOGIK KOMPITENTLIKKA QO’YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR
34 Abdusamiyev D. A Turan international university dotsent v.b., pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) Pedagogika fanlari abdusamiyev1993@bk.ru O’QITUVCHILADA KASBIY IDENTIFIKATSIYA RIVOJLANISHINING YOSH VA KASBIY TAJRIBA BILAN BOG‘LIQ XUSUSIYATLARI
35 Xolboyev O. N,
Julboyev T. A,
Qahorova N. A,
To‘g‘izboyev B. X 
Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi
Sh.Rashidov tumani 22- maktab kimyo fani o‘qituvchisi
Pedagogika fanlari   KIMYO FANINI O‘QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN FOYDALANISH
36 Ergashev B. Sh
Jumaboyev N. X
Turan International University universiteti Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrasi o`qituvchisi
Turan International University universiteti Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrasi o`qituvchisi
Pedagogika fanlari   O`SMIRLARNING IJTIMOIY INTELLEKTINI RIVOJLANISHDA ORTDA QOLISHIGA ZAMONAVIY GADJET O`YINLARINING TA`SIRI.
37 Toshboyev S. M Namangan davlat universiteti  Amaliy matematika va raqamli texnologiyalar  kafedrasi katta oʻqituvchisi  Pedagogika fanlari   Hisoblash usullari fanini oʻqitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish
38 Julboyev T. A,
Xolboyev O. N,
Ismatov A,
Boboqulova O. V 
Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi
Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta o‘qituvchisi
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi
Pedagogika fanlari   KREDIT-MОDUL TIZIMIDА О‘QUV JАRАYОNINI REJALASHTIRISH VA TАSHKIL QILISH
39 Naima M. T Turan xalqaro universiteti o‘qituvchisi Pedagogika fanlari   BOSHLANG‘ICH SINFLARDA FONETIK KOMPETENSIYANING NAZARIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI 
40 M.E.Xallokova
N.M.Turg‘unova
S.M.Qodirova
Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti, O‘zbekiston
Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston
Pedagogika fanlari   SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION METODLARNI TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING AHAMIYATI
41 М.Азизов Наманган мухандислик қурилиш институти мустақил тадқиқотчиси
 
Pedagogika fanlari   СПОРТ ТУРИЗМИ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.
42 Курбанов Г. А
Аминжанов Қ. Х
Хамидуллаев Ф. Л
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети   ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази  катта ўқитувчиcи, дотсент, резервдаги подполковник.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази  катта ўқитувчиcи, резервдаги полковник.
 Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети  талабаси
Pedagogika fanlari   Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик  тарбияси жараёнида замонавий тарғибот технологиялари.
43 Саттаркулов К. Р
Алиев Н. Б
ўқитувчи Гул ДУ
Гул ДУ 4-боқич талабаси 
Pedagogika fanlari   УМУМТАЬЛИМ МАКТАБЛАРИДА ФИЗИКА ЎҚИТИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ
44 Qo’ldoshev R.
Rahimova M.
Buxoro davlat pedagogika instituti
Buxoro davlat universiteti.
Pedagogika fanlari   YOSH AVLOD ONGIDA EKOLOGIK TA’LIM-TARBIYA VA TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI.
45 Utepbergenov A. A Qoraqalpoq davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasi tayanch dokturanti Iqtisodiyot fanlari utepbergenovasamatdin@gmail.com QISHLOQ ХOʻJАLIGI MAHSULOTLAR ETISHTIRISHNI RIVOJLАNTIRISH CHORА – TАDBIRLАR 
46 Akpolatov Baxitbay Dauletbaevich Researcher of Karakalpak State University Iqtisodiyot fanlari   ORGANIZATIONAL-LEGAL, SOCIO-ECONOMIC FOUNDATIONS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE
47 Аydaniyazova Baxtigul Аbilkasimovna Researcher of Karakalpak State University Iqtisodiyot fanlari   METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE TRANSACTION COSTS
48 Allanazarov Uralbay Kazakbaevich Researcher of Karakalpak State University Iqtisodiyot fanlari   MINTAQADA KICHIK BIZNES SAMARADORLIGINI YUQORI DARAJAGA OLIB CHIQISH YO'LLARI 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS IN THE REGION
49 Qi’di’rniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich Researcher of Karakalpak State University Iqtisodiyot fanlari   EFFECTIVE USE OF BIM TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION
50 Amaniyazov Rinat Bayniyazovich Qoraqalpoq davlat universiteti tatqiqatchisi Iqtisodiyot fanlari rinat_1212@bk.ru AHOLI DAROMADLARINING OSHISHIDA OILA XOʻJALIKLARI VA ULAR IXTIYORIDAGI PUL MABLAGʻLARINING SHAKLLANISHI
51 Samandar Raimberdiyev Master student of Gulistan  State University Iqtisodiyot fanlari samandarsherzodovich@gmail.com Financing of small business entities by commercial banks
52 Hasanova Nishona Normurotovna Doctoral student of Bukhara State University Iqtisodiyot fanlari   THE HISTORY OF THE CREATION OF NEW VARIETIES AND REFORMS IN THE FIELD OF VEGETABLE GROWING
53 Ulmasbek Ibragimov Turan international University  Iqtisodiyot fanlari ulmas_ibragimov@mail.ru ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
54 Ш. Жумаев   Тошкент давлат иқтисодиёт университети  мустақил тадқиқотчиси (PhD) Iqtisodiyot fanlari   ЙИРИК СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАР СОЛИҚ МАЪМУРЧИЛИГИ:  МУАММО ВА ЕЧИМЛАР 
55 Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich Namangan muhandislik-texnololgiya instituti tayanch doktoranti  Iqtisodiyot fanlari   XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA O‘TISH TARIXI, RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA HISOBOTLARNI TAQDIM ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.
56 Турсунов Бекзот Яндашевич  University of Business and Science, кандидат исторических наук Ijtimoiy fanlar Bek240977@umail.uz ВОПРОСЫ ВОЕННОГО ДЕЛА В ЗАКОНАХ ЯСА ЧИНГИСХАНА
57 Yusufjanov Ulug’bek  Turan Xalqaro Universiteti o’qituvchisi  Ijtimoiy fanlar ulugbekabuyusuf@gmail.com  TURKISTONDA YANGI USUL(JADID) MAKTABLARINI TASHKIL ETILISHI VA TADRIJIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI  
58 Feruza Mustafoyeva Xurshid qizi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 2-bosqich talabasi Ijtimoiy fanlar mustafayevaferuza07@gmail.com ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIDA VATANPARVARLIK TUYGʻUSINING OʻRNI 
59 Усанов Равшан Тураявич,
Бозорова Мадина Авазовна, Қодирова Наргис Маруфжоновна 
Aкадемик Бобожон Ғафуров номидаги  Хужанд давлат университети доценти, фалсафа фанлари номзоди, (Тожикистан Республикаси, Хужанд шаҳри,)
Хужанд шаҳридаги Тожикистон технологияси ва аниқ фанлар
институти катта ӯқитувчилари
Ijtimoiy fanlar ravshan-usanov.mail.ru ЖАДИДЛАР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР  (2-мақола)
60 Курбанов Гани Абилович,
Аминжанов Қурбон Хабибуллаевич
Хамидуллаев Фатхулла Лутфулла ўғли 
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети  ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази  катта ўқитувчиcи, дотсент, резервдаги подполковник.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази  катта ўқитувчиcи, резервдаги полковник.
 Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети  талабаси
Ijtimoiy fanlar hamidullayevfatxulla@gmail.com Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик  тарбияси жараёнида замонавий тарғибот технологиялари
61 Keerthana.R1,
 Dr. Prakash.A2,
 Lamessa Oli3,
 Megala Rajendran4
1Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.   
 2Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
 3Lecturer, Kotebe University of Education, SSC, Ethiopia    
4Director-Research Center, Professor, Faculty of Humanities & pedagogy, Turan International University, Namangan, Uzbekistan
Filalogiya fanlari keerthiammu2217@gmail.com Intersectionality in Disability Representation: A Study of Race, Gender, and Disability in Sing, Unburied, Sing by Jesmyn Ward
62 Maxmudova N. B Namangan davlat universiteti 1-kurs doktoranti Filalogiya fanlari mahmudovanigorahon143@gmail.com NUTQIY JARAYONNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR
63 Blesslin Femi.J1
Revathi.P2
1Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi
  2Assistant Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi
Filalogiya fanlari blesslinfemi@gmail.com TEARS OF CONTRITION: GUILT AND REMORSE IN ANITA RAU BADAMI’S CAN WE HEAR THE NIGHTBIRD CALL?
64 Dr.Sweetline S.1
Chrispin Antonieta Dhivya A.
Selvarani G.4 
1Assistant Professor, Department of English Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai, India
   2Assistant Professor, Department of English Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D  Institute of Science and Technology, Chennai, India
3Assistant professor, Department  of English, P.S.R Engineering college , sivakasi ,India
4Assistant professor, Department of English, P.S.R Engineering college , sivakasi, India
Filalogiya fanlari drsweetlines@veltech.edu.in Thematic Investigations of Politics and Spirituality in Leonard Cohen’s Beautiful Losers and The Favourite Game
65 Preethi N R,
Dr. Revathi P,
Dr. R. Roselin Kiruba, 
Research Scholar, Department of English, Vel Tech Rangarajan Dr. Saguntala R&D Institute of Science and Technology, Avadi, Chennai. Tamilnadu. India.
Asst.Professor & Research Supervisor, Department of English ,Vel Tech Rangarajan Dr. Saguntala R&D Institute of Science and Technology, Avadi, Chennai. Tamilnadu. India.Asst.Professor, Department of Computer Science, Vel Tech Rangarajan Dr. Saguntala R&D Institute of Science and Technology, Avadi, Chennai. Tamilnadu. India.
Filalogiya fanlari rajampreethi@gmail.com Reconnoitring Archetypal Significance: A Study of Donald Nichols in the King of Spies and Bhishma in the Mahabharata
66 Hari Priya1,
 Prakash A2,
Lamessa Oli 3,
 Megala Rajendran4
1Research Scholar, Department of English, Vel Tech Rangarajan Dr.Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu-600062, India.
  2Professor, Department of English, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai, India. 3Lecturer, Department of English, Kotebe University of Education, Addis Ababa, Ethiopia,
 4Director - Research Center, Professor, Faculty of Humanities& Pedagogy,Turan International University, Namangan, Uzbekistan, 
Filalogiya fanlari prakasha@veltech.edu.in
lemessaoli0@gmail.com 
megala11379@gmail.com
Religion and Politics: Decoding the history of religious controversy as presented in Dan Browns The Davinci Code
67 Anusheeba.A P1,
 Dr. Bindu M.R2,
Dr. Prakash.A3,
Keerthana.R4 ,
Henry Leonash.P5
1Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
 2Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
 3Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
4Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
5Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
Filalogiya fanlari vtd1194@veltech.edu.in Tracing Out the Techniques and Behaviorism in Christie’s Murder on the Orient Express.
68 1. Karthikeyan. R
2. Dr. Prakash. A
3. Keerthana. R
4. Henry Leonash.P
Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi..
 2Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
3Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and   Technology, Avadi
 4Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi
Filalogiya fanlari rkarthikeyan.englishdept@gmail.com "Echoes of Truth and Terror: Unraveling Mass Media in Don Delillo's 'Mao II'"
69 1. Megala Rajendran,
2. Keerthana.R
3. Dr. Prakash.A
1Director-Research Center, Professor, Faculty of Humanities & pedagogy, Turan International University, Namangan, Uzbekistan   2Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
 3Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
Filalogiya fanlari megala11379@gmail.com Portrayal of the American Antihero Through Philip Roth’s Vision of Mickey Sabbath in Sabbath’s Theater
70 Dr. D.J.B. Esther Rajathi Sathyabama Institute of Science andM Technology Chennai. 600119 Filalogiya fanlari estherbooshanam@gmail.com CELEBRATING THE EMOTIONAL CONCEPTS OF WOMANHOOD
71 1Ms. Priyadarshini M.C
2Dr. Prakash.A
3Dr. Revathi. P
4Dr. Jesintha Princy
Assistant Professor, Department of English Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology, Avadi, Chennai.
Professor, Department of  English  Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology, Avadi,  Chennai
Assistant Professor, Department of English  Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology, Avadi, Chennai
Assistant Professor, Department of English  Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology, Avadi, Chennai
Filalogiya fanlari priyadarshinimc023@gmail.com
prakasha@veltech.edu.in
drjesinthaprincyj@veltech.edu.in
revathip@veltech.edu.in
Tales from the Ramayana an investigation into sociology
72 1.Praveen Kumar. M,
2.Dr.Vinoth Kumar. M
1Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi. 
2Assistant Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.
Filalogiya fanlari vtd1261@veltech.edu.in EXPLORING THE IMPACT OF PATRIARCHAL CULTURE IN ADICHIE’S PURPLE HIBISCUS
73 1. Kausalya Nandakumar,
2. Dr.V.Vennila,
II M.A, Department of English, Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur,
Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, Tamil Nadu, India.
Filalogiya fanlari kausalyanandakumar66@gmail.com THE FATAL NATURE OF POST-TRAUMATIC GROWTH IN RAAVAN FROM AMISH TRIPATHI'S RAAVAN: ENEMY OF ARYAVARTA AND WAR OF LANKA
74 Bahodir Abdullajonovich Qo‘chqarov Turan International University o‘qituvchisi Filalogiya fanlari   Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘ot it turk” asarida milliy pedagogik qadriyatlar
75 Jabborova Aziza Jobirovna Namangan Davlat Universiteti Tayanch Doktoranti Filalogiya fanlari azizajabborova14@gmail.com INGLIZ VA O`ZBEK SIYOSIY DISKURSIDA EVFEMIZMLARNING QIYOSI
76 1. Manoj Prabhakar S
2. Dr. Jayalakshmi V
Assistant Professor, Visual Communication Department, Vels Institute of Science,
Technology, and Advanced Studies(VISTAS), located at PV Vaithiyalingam Rd, Krishnapuram, Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu 600117. Postal address: Assistant Professor at the Visual Communication Department at the Vels Institute of Science, Technology, and Advanced Studies (VISTAS), located at PV Vaithiyalingam Road in Velan Nagar, Krishnapuram, and Pallavaram in Chennai, Tamil Nadu 600117.
Filalogiya fanlari prabhakarsmanoj@gmail.com DELVING INTO THE REALM OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND HAPPINESS WITHIN THE LANDSCAPE OF TAMIL COMEDY
77 Chandra.K.Ph.D.,
Dr. P. Arockia Nathan
Faculty of Arts and Science  Bharath Institute of Higher Education and Research – Chennai Filalogiya fanlari chandra13103@gmail.com
arockia.india@gmail.com
A RETROSPECTION OF PAINFUL TRAUMA OF FEMALE CHARACTERS IN CHITRA BANERJEE DIVAKARUNI’S THE VINE OF DESIRE
78 S. Persis
Dr. K Saraswathy
Research Scholar, Department of English, BIHER
Associate Professor & Head, Department of English, Bharath School of Arts and Science
Filalogiya fanlari   Between Tradition and Self: Existential Quests in Elif Shafak's 'Honour'
79 Alixodjayev Shohruxbek Xabibullo  o'g'li  student of University of Business and science Filalogiya fanlari Shokhrukhxabibullayevich@gmail.com "INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI IBORALARNING LINGVISTIK VA MADANIY XUSUSIYATLARI VA TARJIMA MUAMMOLARI (JON GRINNING "YULDUZLAR AYBDOR"ROMANI MISOLIDA)"
80 Kholmatova M. O Turan International University Filalogiya fanlari ms.madinakhonkholmatova@gmail.com The Impact of Instagram on Learning English 
81 To’rayeva M. M Student of UzSWLU:
Scientific adviser: 
Filalogiya fanlari   Comparing the use of punctuation marks in Uzbek and English languages
82 Makhmudov I. M student of University of Business and science Filalogiya fanlari islombek0326@gmail.com METHODS OF IMPROVING  SPEAKING COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO B2 LEVEL LEARNERS.
83 Jaxongir Razzaqov Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti Filalogiya fanlari yoshlar_education@mail.ru  R.SHEKSPIRNING XIVA XONLIGIGA TASHRIFI
84 Jalilova Xolidaxon Fayzullo qizi   Namangan State University  Department of History and Theory of Pedagogy Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor M. Boltayeva PhD student  Filalogiya fanlari   THE ROLE OF WOMEN SCIENTISTS IN THE EDUCATION OF THE FUTURE GENERATION. 
85 Kamolov Dilshodbek Baxtiyor oʻgʻli  student of University of Business and science Filalogiya fanlari kamolov3309@gmail.com SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS (ON THE EXAMPLE OF ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE MATERIAL)
86 Bahodir Abdullajonovich Qo‘chqarov Turan Internatsional Universty Gumanitar  fanlar va pedagogika fakulteti o‘qituvchisi Filalogiya fanlari   ӭрdam tila, o`rganin bo`lma ko`vaz, ӭpдамсiзiн  ökӱнсi  ӭңмагӱза  аңар
87 Odiljonova Kamola Abduvosit qizi Andijon davlat pedagogika instituti erkin tadqiqotchisi 170100. Andijon viloyati, Andijon shahri, Do‘stlik koʻchasi 4-uy Filalogiya fanlari kamolaodiljonova5@gmail.com  Theoretical model of development of lexical competences in students.
88 USMONOVA N.,
ROHATALIYEV A.
NamDU filologiya fakulteti, amaliy filologiya yo‘nalishi, 2-kurs talabasi
NamDU o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi 
Filalogiya fanlari nargiza20042807@gmail.com
rohataliyevabbosjon@gmail.com  
ABDUQAYUM YO‘LDOSHEV HIKOYALARIDA  AYOL OBRAZI
89 Nurdinbayeva Nargizaxon Maxammadjon qizi Namangan davlat universiteti O‘zbek tili ixtisosligi 2-bosqich tayanch doktoranti Filalogiya fanlari   TIL – MADANIYAT – INSON: UYG‘UNLIK VA O‘ZARO TA’SIR
90 Jaxongirova Muslima Nasimxon qizi  Namangan Davlat Pedagogika instituti Maxsus pedagogika:logopediya yo’nalishi 2-bosqich talabasi  Filalogiya fanlari   NUTQ KAMCHILIKLARINING IJTIMOIY HARAKTERI 
91 Olimjonov Nurmuxammad Dilmuxammad o'g'li  student of University of Business and science Filalogiya fanlari olimjonov.nurmuhammad94@gmail.com THE MAIN PRINCIPLES UNDERLYING THE TEACHING OF LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS
92 Indira Nabieva,  MA in TESOL Filalogiya fanlari   The process of designing teaching materials for English for Specific Purposes (ESP) courses in the field of medicine. The importance of conducting a detailed needs analysis
93 Maftuna Erkinova Shuxratjon qizi a teacher of Turan International University Filalogiya fanlari erkinovamaftuna086@gmail.com THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE SPHERE OF TOURISM
94 Gulnoza Ismailova Odiljon qizi Turan International University professor-o‘qituvchisi Filalogiya fanlari Gulnozaodilovna97@mail.ru Kutadgu Bilig, as a masterpiece that explores the Islamic faith deeply
95 Dedaxanov Abdumalik Malikovich Teacher at Turan International University Filalogiya fanlari   PHONETIC GAMES AS A TOOL OF PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIONS
96 Эргашева Мукаддасхон Абдумаджитовна
Тухтабоев Содикжон 
Наманганский государственный университет, доцент кафедры Физики,
Наманганский государственный университет, доцент кафедры Физики,
Filalogiya fanlari   ЛАЗЕР В МЕДИЦИНЕ
97 Антонина Иплина,Ph.D., доцент, Turan International University Filalogiya fanlari   ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАЧАЛА  В ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ 
(на материале стихотворения Мухаммада Али «Бир йигит бор, келишган, гўзал»)
98 Yusupova Dinora Akmal qizi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti  Sharq mamlakatlari adabiyoti va qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasi o'qituvchisi Filalogiya fanlari dinoryus2021@gmail.com AHMAD ARABLU IJODIDA SATIRA VA  YUMORNING MAVQEI
99 Turgunboyeva Mohisanam Akhmadullo  kizi, student of  PhD, Namangan  State  University Aniq fanlar turgunboyevamohisanam95@gmail.com
THE     CAPTURE PROBLEM FOR INERTIAL MOTIONS UNDER INTEGRAL CONSTRAINTS
100 Axmedov Abdulazizxon a, b, Rivojiddinov Doniyor a, Qurbanov Bahtiyor a a Turan International University, Namangan, Uzbekistan 
b Namangan State University, Namangan, Uzbekistan
Aniq fanlar   Implementation of AI algorithms to give accurate diagnosis and fulfill the shortage of the doctors.
101 Sh.I.Fozilov ,
U.N.Ibrohimov
NamDU o‘qituvchisi
NamDU talabasi
Aniq fanlar shavkatmanager@gmail.com
ulugbekibrohimov004@gmail.com
C++ VA PYTHON DASTURLASH TILLARIDA MORZE ALIFBOSI
102 Rivojiddinov D.B
Qurbanov B.B
Axmedov A.G.,
Turan International University asistenti
Turan International University asistenti
Turan International University asistenti,
 Namangan Davlat universiteti doktoranti.
Aniq fanlar doniyorrivojiddinov@gmail.com DRONLARDAGI ALOQA XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MASHINALI O‘QITISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.
103 Abduraximova Zulayxo Ikromjon qizi Turan xalqaro universiteti o’qituvchisi Aniq fanlar zulayxoabduraximova96@gmail.com TURLI CHEGARALANISHLI HOL UCHUN П STRATEGIYANING QURILISHI HAQIDA
104 Usmanjanova Nigora Shuxratali qizi Namangan davlat universiteti o’qituvchisi Aniq fanlar nigorausmanjanova@gmail.com C++ DASTURLASH TILIDA FUNKSIYA HOSIL QILISH
105 Худайбердиев Отабек Абсаломович,  старший преподаватель факультета делового администрирования,
Turan International University,
 Наманган, Узбекистан
Iqtisodiyot fanlari khudayberdievotabek@yahoo.com Цифровые инновации и предпринимательство, через открытые платформы данных посредством хакатонов
106 Dr. S. Poornima Assistant Professor, B.S.Abdur Rahman Crescent Institute of Science & Technology, Trichy, India,  Department of English poornaselviarunprabu@gmail.com. Narrative Analysis of Gaston Leroux’s The Phantom of the Opera
107 1.K. Dhivya
2.Dr. J. Kastrokumar
1.Research Scholar,Faculty of Arts and Science, Bharath Institute of Higher Education and Research, Tamil Nadu, India.
2.Assistant Professor, Faculty of Arts and Science, Bharath Institute of Higher Education and Research, Tamil Nadu, India.
Department of
English
diyaevangelin@gmail.com The Subject of Enslavement and Quest for Social Identity in Toni Morrison’s Beloved
108 1.A. Annie Christy
2.Dr. P. Arockia Nathan
1.Research Scholar Faculty of Arts and Science Bharath Institute Of Higher Education and Research, Selaiyur, Chennai Tamil Nadu, India
2. Associate Professor, Faculty of Arts and Science Bharath Institute Of Higher Education and Research, Selaiyur, Chennai Tamil Nadu, India 
Department of
English
anniecurl@gmail.com WALL-E an Ecological Dystopian Masterpiece
Previous PostAcademic exchange program in Latvia